Isoniq Dakstand S XL is een verhoogde dakrandopstand, tot 120cm vanaf bouwkundige vloer, ontwikkeld om de ideale dakopstand te maken in  combinatie met buitengevelisolatiesystemen. Deze oplossing biedt technisch, constructief, bouwfysisch en qua verwerkingssnelheid grote voordelen ten opzichte van de traditionele oplossingen.


Download de informatie op deze pagina als PDF:

Download productblad

Productvoordelen

  • Lichtgewicht prefab oplossing
  • Eenvoudig te verwerken
  • Best mogelijke aansluiting tussen dak- en gevelisolatievlak
  • Vanaf casco-fase toe te passen
  • Sparingen zijn eenvoudig aan te brengen en af te werken
  • Lage psi-waarde
  • Geschikt voor verlijming van de meest voorkomende dakbedekkingen
  • Geschikt voor diverse dakrandafwerkingen (uitgezonderd betonnen muurafdekkers)

Extra productinformatie

BIM:

Een voorwaarde om een goed BIM te kunnen bouwen, is het gebruik maken van de kennis van de vakspecialisten. In het BIM wordt deze kennis gebundeld, zodat u daadwerkelijk twee keer kunt bouwen, één keer digitaal en één keer in de praktijk. Voor de bouw van het digitale prototype biedt Isoniq u de mogelijkheid om een goed model te bouwen, met de juiste informatie. Onze vakspecialisten kunnen u adviseren over de mogelijkheden van onze producten en project specifieke specials voor knooppunten. Naast onze volledige documentatie van de producten met de juiste detaillering erbij, beschikken wij over een uitgebreide bibliotheek van onze producten. De producten zijn volledig parametrisch opgezet en te gebruiken in Autodesk Revit. Vanuit Revit kunt u een export maken naar IFC waarbij de elementen zijn ingeregeld, zodat ze in de juiste IFC entiteit worden weggeschreven, binnen de contouren zoals gedefinieerd door Buildingsmart. De randvoorwaarden van de producten zijn in de family’s ingebouwd, zodat u de elementen correct gebruikt. De informatie uit de elementen wordt door Isoniq gebruikt voor haar voorbereidingsproces. De family’s zijn IFC ready en voldoen aan de voorwaarden van de Basis ILS. Wanneer u een compleet legplan wilt maken van de Isoniq producten, kunt u gebruik maken van de door ons aangeleverd tags om snel de gewenste informatie van de elementen op tekening weer te kunnen geven. Isoniq biedt u de mogelijkheid om uw knooppunten op te lossen! Via onze downloadpagina kunt u de elementen downloaden!


Technische gegevens

Standaardafmetingen

Al onze producten worden op maat en per project, gemaakt. De breedte van Dakstand S XL is 80mm plus de breedte van het isolatiepakket, de hoogte is het verschil tussen bovenzijde gevelisolatie en bovenzijde dakvloer, hierbij houden we 15mm speling aan. De Dakstand S XL hoogte is het verschil tussen bovenzijde metselwerk en bovenzijde dakvloer, hierbij houden we 15mm speling aan. De maximale hoogte is 1200mm.

Standaardmodellen

Standaard lengten zijn circa 1m1 en 2m1 . Deze lengten zijn ook verkrijgbaar als 900 binnenhoek of 900 buitenhoek. Hoeken anders dan haaks, worden door de gebruiker zelf in het werk in verstek gezaagd.

Materiaaleigenschappen

De Dakstanden worden gemaakt van EPS 70 SE stuc-kwaliteit. De thermische geleidbaar λdeclared is 0,038W/m.K. De cacheerlaag is universeel voor de meest gangbare dakbedekkingen.


Tips voor de ontwerpers:

Plaatsing en maatvoering Dakstand S XL

De Dakstand S XL elementen worden op de dakvloer, in lijn met de voorzijde van de gevelisolatie geplaatst. Tussen de dakvloer en de Dakstand adviseren we 15mm speling als stelruimte en voor het opvangen van hoogte verschillen in de dakvloer.  In het element zijn houten balusters opgenomen. Deze balusters steken  ≥20 onder het element uit. Bevestiging van de Dakstanden vindt op  vloerniveau plaats met bijpassende Dakstand XL ankers, de houten balusters worden met hoekankers tegen de zijkant van de vloer gemonteerd. Montage dient uitgevoerd te worden volgens het verwerkingsadvies van Isoniq. Na montage van de Dakstand elementen wordt de bovenzijde van de elementen afgewerkt met een bijgeleverde kunststof hoekstrip (50x50x2mm). De hoekstrip verbindt de elementen.

Afwerking dakrand: daktrim / aluminium muurafdekker bij afwerking dakzijde met dakbedekking

Bij afwerking van de dakranden met een daktrim of aluminium muurafdekkers wordt over de Dakstand S XL en het metselwerk en WBP afdekplaat aangebracht. De dekplaat wordt aan de bovenzijde vastgeschroefd in de houten stroken welke opgenomen zijn in de elementen. Over de voorzijde wordt op de Dakstand onder de dekplaat schuimband aangebracht zodat de dekplaat onder een hoek afwaterend is gemonteerd.

Afwerking dakrand: aluminium muurafdekker bij afwerking dakzijde met gevelsysteem

Bij afwerking van de dakzijde en voorzijde met een gevelisolatiesysteem worden op de Dakstanden aan de dakzijde door de leverancier van het isolatiesyteem 50mm isolatie op de achterzijde van dakstanden aangebracht. Onder deze laag isolatie wordt een sokkelprofiel gemonteerd op de Dakstanden. De dakbedekking wordt opgeplakt tot onder de sokkel. Beide zijden worden vervolgens afgewerkt met de gekozen afwerking.

Op de Dakstand wordt een houten afdekplaat gemonteerd waarop de muurafdekker verschroefd wordt.


EPC verlaging:

Standaard rekent de EPC software met de forfaitaire waarden voor lineaire koudebruggen. Deze waarden geven een reductie op de Rc-waarden van de isolatieschil. De reductie kan verlaagd worden door het invoeren van de nauwkeurige psi-waarde. Dit verlaagd de EPC, de psi-waarde van het Dakstand detail is 0.073W/m.K. Zie ook: http://www.sbrcurnet.nl/producten/infobladen/psi-waarden-in-de-epc-berekening

Casco in vroeg stadium waterdicht:

Om de bouwkwaliteit te verhogen is het aan te raden om bouwvocht zoveel mogelijk uit het casco te weren. De Isoniq Dakstanden zijn zeer geschikt om in een vroeg stadium het casco waterdicht te maken.


Download de informatie op deze pagina als PDF:

Download productblad

Andere modellen